Leta i den här bloggen

2021-11-01

Att även i en kris- eller krigssituation har tillgång till elektricitet

 Utan el slås viktiga samhällsfunktioner ut, från sjukvård till bankernas betalningssystem. Om strömbrytaren slås av riskerar Sverige att inom dagar eller veckor mer likna ett förmodernt land. 

Riksdagens senaste försvarsbeslut pekade ut att det var "särskilt viktigt" att "stärka motståndskraften" i energiförsörjningen.

SvD 1 november 2021

https://www.svd.se/sveriges-elsystem-hotar-rikets-sakerhet


Inga kommentarer: