Leta i den här bloggen

2021-11-19

Moderna ekonomiska teorier berikar staten och kapitalet på andras bekostnad

Sverige /han menar den svenska staten/ borde skuldsätta sig mer, är ett budskap som allt oftare hörs i den politiska debatten.  

I de flesta länder har såväl offentlig som privat skuldsättning skenat – i Sverige mest privat, svenska hushåll är näst mest skuldsatta av jämförbara europeiska länder. 

Men så länge räntorna på lånen förblir låga är det inget att oroa sig för, och så kommer det att förbli, menar entusiasterna. Teorin är fundamentalt feltänkt av flera anledningar. I modern tid har ingen av Sveriges tillväxtperioder drivits av offentlig skuldsättning.

 Den enkla poängen är att i stort sett alla resurser i ekonomin har en alternativ användning. Att använda dem som staten önskar har alltså en alternativkostnad, vad nykeynesianerna än säger.

Mattias Svensson SvD 2021-11-18Professor Lars Calmfors har bytt åsikt om det finanspolitiska ramverket


Inga kommentarer: