Leta i den här bloggen

2021-11-07

Det finns inte längre någon seriös prognos som innebär ett hot mot vår existens

 Klimatläget är ganska hoppfullt

Omläggningen från kol till klimatsmartare naturgas, inte minst i USA, överraskade alla, och kostnadsraset för förnybar energi har smulat sönder alla prognoser, även de mest optimistiska.

Anders Bolling Fokus 5 november 2021

https://www.fokus.se/2021/11/trots-rubrikerna-klimatlaget-ar-ganska-hoppfullt/

Book me as a speaker or moderator in English or Swedish for events such as seminars, webinars, conferences, theme days and inspirational meetings.

https://www.andersbolling.com/book-me/


Inga kommentarer: