Leta i den här bloggen

2023-09-04

Riksbanken har misslyckats med sina huvuduppgifter att hålla inflationen nere och kronans värde uppe, Bo Rothstein

När Riksbanken fick sin självständighet 1999 kostade en euro omkring 8,90 kronor. När detta skrivs kostar samma euro cirka 11,90, en försvagning av kronan med drygt 33 procent. 

Eftersom Sverige är ett land som importerar mycket från euroländerna innebär detta ett starkt bidrag till den höga inflationen.

Riksbanken har anlitat Europas ledande national­ekonomiska expert på området, och det visar sig att inte heller denne kunnat ge någon förklaring till varför kronan sjunkit så dramatiskt. En av Sveriges mest respekterade ekonomer, Lars Calmfors, kommer till samma slutsats: att den nationalekonomiska forskningen inte kan ge något svar.

Principen om självständiga central­banker, som introducerades på 1990-talet, har närmast haft ställning som en dogm bland ekonomer. På ­senare tid har emellertid analyser av ekonomer verksamma vid fram­stående universitet kommit att ifrågasätta både den empiriska grunden för och de positiva effekterna av själv­ständiga centralbanker.

Bo Rothstein DN Debatt 4 september 2023

https://www.dn.se/debatt/en-riksbank-som-inget-vet-fortjanar-inte-sjalvstandighet/


“We don’t fully understand what is happening in advanced economies.”

Lorenzo Bini Smaghi, the former member of the ECB’s executive board  

Financial Times, April 17, 2013

https://englundmacro.blogspot.com/2023/08/we-dont-fully-understand-what-is.html


The repo markets mystery reminds us that we are flying blind

Gillian Tett FT 19 September 2019

Englund: The repo markets mystery reminds us that we are flying blind (englundmacro.blogspot.com)


2021-04-27 Riksbanken förlänger perioden med nollränta, och räknar med att den blir kvar i åtminstone tre år.

RE: Är dom alldeles från vettet?

https://englundmacro.blogspot.com/2021/04/riksbanken-forlanger-perioden-med.html


Konflikten blir offentlig sommaren 2012 när vice riksbankschef Lars EO Svensson går ut och anklagar sina kolleger för att föra en politik som i onödan driver upp arbetslösheten.

(Han ville alltså sänka räntan mer)

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/den-1-januari-2006-tilltrader-stefan.html


Riksbanken har sänkt räntan till noll 2014

Det skall väl få tyst på en del av den enfaldiga kritiken ledd av Lars E.O. Svensson, som, även om det är väl dolt på sidan om honom hos Wikipedia, var vetenskaplig rådgivare åt riksbanken när Bengt Dennis och Carl Bildt misslyckades med kronkursförsvaret, trots en ränta på 500 procent.

(RE: Lars E.O. Svensson sändes i exil några år men återkom senare och blev häpmadväckande nog vice riskbanskschef.)


Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg 

och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blogg 5 december 2009

https://englundmacro.blogspot.com/2014/08/skriande-uppenbart.html


Inga kommentarer: