Leta i den här bloggen

2021-04-27

Riksbanken förlänger perioden med nollränta, och räknar med att den blir kvar i åtminstone tre år.


https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/riksbankens-nollranta-forlangs


RE: Är dom alldeles från vettet?


Äntligen: Riksbanken flaggar för slut på obligationsköpen

Köpen av obligationer och andra värdepapper, som syftar till att hålla ner marknadsräntorna, fortsätter enligt plan under hela 2021. 

Därefter ska Riksbanken behålla sitt innehav under åtminstone 2022 och först därefter kan bli aktuellt att minska dess storlek.

Bostadspriserna, där riksbankschefen Stefan Ingves visar bekymmer över den senaste tidens snabba uppgång.Enligt Ingves är detta dock ett problem som ligger utanför Riksbankens kontroll. 

De låga räntorna kan visserligen bidra till att bostadspriserna stiger, men någon räntehöjning är i nuvarande läge inte möjlig. Följden skulle i så fall bli en starkare krona, högre arbetslöshet och lägre inflation.

En senare fråga blir hur man ska kunna krympa sitt redan stora innehav. För att undvika störningar måste det nog ske gradvis och utan större åthävor.

Johan Schück 27 april 2031

https://johanschuck.se/riksbanken-flaggar-for-slut-pa-obligationskopen/Reporäntan lämnades orörd på noll och köpprogrammet ändrades inte heller. 

Det innebär köp för sammanlagt 700 miljarder kronor fram till årsskiftet. 

Räntebanan, det vill säga Riksbankens egen prognos för reporäntan, visar fortsatt nollränta. Den enda förändringen var att den rent mekaniskt förlängdes med ett kvartal och nu löper till det andra kvartalet 2024.

Viktor Munkhammar 27 april 2021

https://www.di.se/analys/riksbanken-bjuder-pa-markliga-siffror/


Företagsobligationer; Under det första kvartalet emitterades papper för 51 miljarder kronor

Viktor Munkhammar DI 16 april 2021

https://englundmacro.blogspot.com/2021/04/foretagsobligationer-under-det-forsta.html


Inga kommentarer: