Leta i den här bloggen

2023-03-01

M10 och huspriserna på svenska via Google Translate

Jag har alltid föreställt mig att M är som skatten som finns på Skattkammarön. När du öppnar skattkistan hittar du mynt överst och familjens silver längst ner.

Den dominerande mängden finns i ditt eget hus.

Marknadspriset på hus har stigit mycket.

Om bankerna ställer upp kan många av oss höja lånet  och Spend, Spend, Spend.

Beloppen är svindlande.


Att känna till M hjälper inte mycket för att förutsäga P eller Q, eftersom V är mycket variabel

Människors vilja att låna och finansiella institutioners vilja att låna ut spelar också roll.

Pengarnas cirkulation – dess hastighet – beror på handlingar från ett stort antal finansiella mellanhänder och deras kunder, av vilka bankerna bara är en liten del.

Bill Dudley Bloomberg 28 februari 2023


Det totala värdet av amerikanska bostäder nådde en topp på 47,7 biljoner dollar i juni 2022.

Minskade med 2,3 biljoner dollar, eller 4,9 %, under andra halvåret 2022.


Medianpriset för bostäder nästan tredubblades under de senaste 22 åren

 Marknaderna förväntade sig att monetära förhållanden alltid skulle gynna Wall Street. Det faktum att det förvrängde marknader och priser på tillgångar, råvaror och nästan allt, samtidigt som det helt enkelt krossade sparare och pensionärer, var till synes oviktigt för Wall Street-typer. De gillade vad det gjorde med deras portföljer.

John Mauldin 9 december 2022


Så vad är slutsatsen?

Så länge som räntorna inte avskräcker ägarna från att låna mer och/eller blir skärrade av fallande huspriser, kommer de att spendera.

Fallande huspriser kommer att vara det största problemet för de sena köparna.

De andra kan skratta hela vägen till banken.

Och Fed måste höja räntan mycket om de skall minska efterfrågan och på det sättet få ner inflationen.

Original version med talande diagramInga kommentarer: