Världens grundvatten sjunker varje år med en accelererande hastighet

Grundvatten är en helt livsnödvändig resurs. Vi dricker det, bevattnar åkrar och använder det i industrier. 

97 procent av allt tillgängligt dricksvatten på jorden kommer från grundvatten som lagras naturligt i underjordiska reservoarer, så kallade akviferer.

Idag lever drygt åtta miljarder människor på jorden. Befolkningen har fördubblats på 40 år och behovet av färskvatten har ökat i samma takt. Samtidigt gör klimatförändringarna att torra områden blir allt torrare. Det tvingar människor att ta ut än mer vatten ur färskvattenreservoarerna i underjorden.

– Problemet med grundvatten är att det är en resurs som inte syns, och därför finns det inte i folks medvetande, säger Charlotte Sparrenbom som är geolog vid Lunds universitet och speciellt inriktad på grundvatten.

SvT 5 februari 2024

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varldens-farskvatten-sinar-men-det-finns-ljusglimtar


The East Coast Is Sinking - A major culprit: overpumping of groundwater.

New York Times 13 February 2024

https://www.nytimes.com/interactive/2024/02/13/climate/flooding-sea-levels-groundwater.html


America Is Using Up Its Groundwater Like There’s No Tomorrow

https://englundmacro.blogspot.com/2023/08/america-is-using-up-its-groundwater.html


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Röd Öppning - Red Opening

Heimstaden Bostad vänder från vinst till mångmiljardförlust.