Leta i den här bloggen

2012-08-13

Feldt om kreditavregleringen i sin nya bok

Det mest ifrågasatta av 1980-talets strukturreformer är väl avregleringen av bankkreditmarknaden år 1986.

Felet vi gjorde var att inte samtidigt både avskaffa valutaregleringen och överge politiken med fast växelkurs

Kjell-Olof Feldt, En kritisk betraktelse - om Socialdemokratins seger och kris, Bonniers 2012, sid. 41


Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner. Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.


Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/1998

Carl Bildt veckobrev v1/2002
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.


Läs mer här


Fotnot: 

Herbert Tingsten, Demokratins seger och kris. 
Den författningspolitiska utvecklingen 1880-1930, Vår egen tids historia 1, Bonniers, Stockholm 1933.

Inga kommentarer: