Leta i den här bloggen

2012-08-31

Viktigt! Bankunionen kuppas igenom

Bankunion är på väg

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble skriver i  Financial Times, August 30, 2012

"a big step towards more European integration – a genuine transfer of sovereignty and a significant strengthening of European institutions"

I en artikel i FT nyligen kunde man läsa att

Officials cautioned that the legislation was still being drafted and would not be formally unveiled by Mr Barroso until his state of the union address on September 12. 

To become law, it must be approved by all 27 EU heads of government; commission officials hope they will agree at an EU summit before the end of the year.

Nu skall det kuppas igenom utan fördragsändring, tydligen.

Men det kanske inte blir så lätt även om man hotar med Götterdämmerung och kollaps för euron, det projekt som makthavarna har investerat så mycket prestige i.

Om beslutet, som det verkar, kräver enhällighet, kanske någon sätter sig på tvären, under någon förevändning.

Kanske till och med Fredrik Reinfeldt kan bli en historisk person?

Han kan ju skylla på att han inte har något mandat från det svenska folket för en sådan betydande förflyttning av makten till Bryssel och Frankfurt.

Läs mer här

En av de senaste krisidéerna inom EU är en bankunion. Innebörden är att banktillsynen flyttas från den nationella nivån till EU-nivån.
Det är önskvärt på sikt men saknar bäring på det akuta läget.
Nu är det centrala att hantera statsskuldkrisernas effekter på banksystemet.

Det skulle minska risken för ett politiskt haveri för hela europrojektet

till följd av att allt större stödinsatser kräver en ökad överstatlighet, vilket medborgarna inte verkar beredda att acceptera

Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012

Eurobonds

Inga kommentarer: