Leta i den här bloggen

2012-08-23

Om Grekland klarar sina sparmål? So what?

Låt oss bortse från frågan om i vilken utsträckning besparingar i den grekiska budgeten leder till att underskottet minskar.

Låt oss anta att de lyckas minska underskottet, eller i varje fall komma överens med euro-gruppen om att det som står på papperet kommer att lyckas, vad betyder det?

Det betyder att eurogruppen tillsammans med IMF kan sända fler miljarder till Grekland, varav det mesta, förmodligen, som tidigare, kommer att slussas direkt till bankerna och andra långivare.

Men är det någon som tror att Greklands problem blir lösta om besparingarna genomförs?

Förklara det, den som kan.

Inga kommentarer: