Leta i den här bloggen

2012-08-14

Kjell-Olof Feldt om Löntagarfonderna, 2012

- Det var otänkbart att försöka genomföra LO-kongressens beslut /1975 om löntagarfonderna/. Det stred mot den reformistiska (i motsats till revolutionära) anda som alltsedan 1920-talet präglat SAP:s politik. 

- Det stämde inte heller, även om det var mindre viktigt, med innebörden i partiprogrammets tal om att makten över ekonomin ska ligga i hela folkets händer, dvs Sveriges riksdag, inte ägas av fackliga företrädare.

Kjell-Olof Feldt, En kritisk betraktelse - om Socialdemokratins seger och kris, Bonniers 2012, sid. 31.


- Själv gjorde jag vid 1981 års partkongress allt jag förmådde för att övertyga partifolkets valda ombud om att den till oigenkännlighet nedbantade kompromissen skulle avgöra kampen om makten mellan Arbetet och Kapitalet. Något som just då lyckades - kongressen ställde sig upp i bänkarna och sjöng Internationalen - men det genomskådades efteråt och hos en del väcktes mycket besvikelse.

Kjell-Olof Feldt, En kritisk betraktelse - om Socialdemokratins seger och kris, Bonniers 2012, sid. 9.

När Internationalen tystnat
När man på den socialdemokratiska partikongressen våren 1982 efter många års debatt hade tagit sitt beslut om fonderna och klubban fallit tog känslorna överhanden hos kongressombuden. De reste sig, höll varandras händer upplyfta och sjöng unisont Internationalen. Det var en gripande stund.
 

Rolf Englund, Rosornas Krig,.. mer här

Löntagarfonderna

Feldt om kreditavregleringen

Inga kommentarer: