Leta i den här bloggen

2012-08-18

Är du, Anders Borg, rädd för att vi har en bolånebubbla?


Carolina Neurath, SvD Näringsliv 17 augusti 2012

- FI och Riksbanken har prövat frågan och kommit fram till att vi inte har det, utan att det är fundamentala faktorer som spelar in. Men det är klart priserna har stigit under lång tid så vi måste vara försiktiga.

Det spelar alltså ingen roll att EU-kommissionen har kritiserat den svenska ekonomins största problem: den privata skuldsättningen och föreslagit amorteringskrav och minskat ränteavdrag.

Eller att utländska investerare räds svenska banker för den stora exponeringen mot en högt belånad bostadsmarknad.

Eller att Sverige är sämst i hela EU på att äga sina bostäder skuldfritt.

Nej, FI och Riksbanken har ju ändå kommit fram till att det är lugnt.

Full text med bra länkar

Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser.

Det kan gå i Sverige som det har gått på Irland.

Mene Tekel, som jag brukar säga.
Läs mer här

 


Inga kommentarer: