Leta i den här bloggen

2011-12-04

Wolodarski och eurons hot mot demokrati och välstånd

En kollaps för euron kommer att framkalla en djup ekonomisk nedgång som äventyrar den europeiska demokratin. Om euron faller drabbas bankerna i norra Europa av mycket allvarliga kreditförluster, som riskerar att få Lehman Brothers krasch att framstå som en västanfläkt. 

Det skrev Peter Wolodarski, DN 4 december 2011

- De väldiga krafter som just nu är i rörelse har förutsättningar att slå sönder den sociala ordning som vi lärt oss att ta för given.
 

- De skulder som italienare, greker och spanjorer dragit på sig motsvaras av lån som banker i Tyskland och Frankrike ställt ut.
 

- Europeiseringen av Tysklands låga ränta drev på investeringar, konsumtion och priser i söder.
 

Man kommer därvid osökt att tänka på vad som stod att läsa i Financial Times den 28 april 2007:
 

- Last year alone, Spain started to build 800,000 new homes. Unfortunately, the number of new houses was not just more than France, Germany and Italy combined built last year.
It was also more than anybody wanted to buy.
 

En liknande utveckling var det på Irland, men där var det mycket kontorshus och gallerior.

- Irland växte snabbt under 90-talet. Med euron tillkom en låg ränta som blåste upp en jättelik fastighetsbubbla. Även banker i andra euroländer lånade glatt till allt och alla. När bankerna rasade gick botten ur statskassan. 


Det skrev Gunnar Jonsson,på  DN:s ledarsida 24/2 2011.
 

De flesta framställde Irland före kraschen som ett föredöme. Ingen mindre än Englands nuvarnde finansministern, en yngling vid namn George Osborne, skrev en hyllningsartikel i The Times February 23, 2006, med rubriken "Look and learn from across the Irish Sea".
 

Irland och Spanien hade goda statsfinanser under fastighesboomen, precis som Sverige i dag. Ingen Stabilitespakt larmade om det.
 

- Faktum är att eurons konstruktion inte visat sig hålla för den typ av turbulens som Europa just nu går igenom konstaterar Wolodarski, som dock inte låtsas om att krisen faktiskt beror på euron.
 

Man kan naturligtvis göra sig lustig över att Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt så sent som i september i år skrev att Konstruktionen kring euron har inte varit fel.
 

SvD Brännpunkt, 9 september 2011
 

Men vem bryr sig om vad Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt skriver?
 

Wolodarski jämför med när den svenska Riksbanken hösten 1992 försökte försvara kronan med 500 procents ränta, dock utan att påminna om dåvarande statsminister Carl Bildts och de andra sedermera Ja-sägarnas insatser. Riksbanken bara lydde order.
 

Wolodarski, lika lite som P J Anders Linder, uttalar de förbjudna orden om att det var bra att Nej-sidan vann folkomrösningen år 2003.
 

Som framgår av Wolodarskis trots detta utmärkta ledare har EMU lett till ett närmast katastrofalt tillstånd. Man kan redan nu kostatera att EMU har varit ett misstag av historiska proportioner.
 

Kanske de ansvariga härför borde straffas på något sätt? Kanske inte med fängelse, men nog borde vi kunna bli överens om att de inte bör omväljas.


Inga kommentarer: