Leta i den här bloggen

2011-12-17

Nils Lundgren, Calmfors och eurons tigande Ja-sägarna

- Som vanligt finns inget intresse i svensk press av att utkräva ansvar av dessa politiker för det de har ställt till med, skriver Nils Lundgren i anledning av Annika Ström Melins artikel om att "Populisterna avancerar".


Nils Lundgren fortsätter:

-  Europrojektet, som nu hotar hela det europeiska samarbetet med sammanbrott, drevs ju fram av just dessa ”ansvarstagande” politiker, men ingen ledande tidning utanför Storbritannien påminner om detta. 


Väljarna anses skyldiga att ge sitt stöd även i fortsättningen åt dessa politiker, ivrigt uppmanade av ledarskribenterna i alla tidningar.
 

Men demokratins grundval är att väljarna skall kunna utkräva ansvar av politiker som har begått dårskaper som hotar deras frihet, levnadsstandard och trygghet.
 

Och hur utkräver folket ansvar av sina ledare i en demokrati? Jo, inte genom att storma Bastiljen och giljotinera ledarna utan genom att rösta bort dem i fria och rättvisa val. Det betyder att man röstar på några andra partier.
 

Men vilka finns det? Alla partier som anses salongsfähiga av vår hovsamma press är ju medskyldiga.
 

Slut citat


Jag skrev på denna blogg den 9 december: Jag känner oro över att vårt system inte har kunnat förhindra att personer med så dåligt omdöme har kommit i ledande ställning. Dom bör straffas på något sätt. Att inte välja om dem borde vara självklart.


De ansvariga euroanhängarna använder tystnaden som vapen. 
Det ligger nära till hands för dem eftersom det inte kräver så mycket kunskap eller begåvning.
 

Ett aktuellt exempel är den tystnad som utbröt när vår meste EMU-utredare och vårt lands ledande nationalekonom, Lars Calmfors, i en kolumn DN den 13 december skrev att

"Jag skulle bli förvånad om alla de länder som i dag har euron som valuta kommer att ha det om tio år. Kanske kommer bara ett mindre antal av dem att behålla den".


Det skall väl sätta fart på debatten när Calmfors förutspår eurons kollaps tänkte jag.

Men jag hade fel. Det blev tyst.
 

Jag googlade i dag Calmfors för att se om jag missat något, men icke.
 

Skäms dom inte, Ja-sägarna, med P J Anders Linder i spetsen, för att med tystnad förbigå ett så viktigt inlägg i den svenska samhällsdebatten?
 

Kanske dom skäms. Men dom tiger ändå. 

Nils Lundgren
 
Lars Calmfors

Annika Ström Melin 


Svenska Dagbladet

Inga kommentarer: