Leta i den här bloggen

2011-12-13

P J Anders Linder ställer upp för Wallenberg och Tyskland

- Det akut nödvändiga är att skapa trovärdighet, Ett svar skrivs med bokstäver i form av
ett bindande avtal om statsfinansiell disciplin

Det skrev han i SvD den 11 december

Det förefaller vara ett stöd för europaktens inskrivande av Hooverismen i grundlagen.

När alla nu verkar överens om att den akuta krisen inte alls är löst är det pinsamt, för honom och för läsarna, att P J Anders Linders lösning är "Strukturreformer för ökad växtkraft".

Ambrose Evans-Pritchard  skrev nyligen om "pladdrande idioter"

- Den möjlighet att bekämpa krisen långsiktigt genom egen valuta, som skulle ha kunnat devalveras, fanns inte längre. Någon centraldirigerad krisbekämpningspolitik utöver sänkningar av styrräntan i EU17 fanns inte istället. Räntesänkningar hade f ö alltid kunnat göras i 17 länder med egen valuta.

- Så vilken var eurogrundarnas idé om hur en lågkonjunktur skulle bekämpas?  De kanske inte trodde att det kunde bli några lågkonjunkturer? 

Det skrev Danne Nordling den 12 december 2011

P J Anders Linders opus finns här

Nyheter om EMU finns här


Inga kommentarer: