Leta i den här bloggen

2011-12-08

Reinfeldt stöder fiffigt förslag av van Rompuy om att ändra i ett protokoll som formellt sett ligger vid sidan om Lissabonfördraget - OK säger SvD och viftar bort "välgrundad principiell kritik"

EU genomför fördragsändring i smyg, med hjälp av Reinfeldt, skrev jag på denna blog 2011-07-08

Nu är det dags igen.
 

Svenska Dagbladet skriver i dag på ledarplats om eurokrisen. 
Det är inte var dag,
 

- Sverige, liksom Storbritannien, vill gärna ha inflytande över vad eurogruppen har för sig. Det är naturligt eftersom besluten i högsta grad påverkar även medlemsländer som inte har euron. Samtidigt saknas vilja att avstå mer av den egna suveräniteten.
 

- Det är en begriplig och i nuläget (kurs här) önskvärd position, men den blir inte lätt att upprätthålla. 

- Regeringens motstånd mot en fördragsändring har goda skäl för sig, anser SvD. Öppenheten verkar betydligt större inför det snabbspår som har lanserats av EU:s ordförande Herman van Rompuy.
 

- Det är en förnuftig prioritering, anser SvD.
 

Van Rompuy vill göra, vad SvD beskriver som  "en EU-klassiker", som innebär att beslutsprocessen begränsas till att ändra i ett protokoll som formellt sett ligger vid sidan om Lissabonfördraget.

- Det kommer att möta en välgrundad principiell kritik, anser SvD.
 

EU genomför fördragsändring i smyg, med hjälp av Reinfeldt, denna blog 2011-07-08:
 

Lissabonfördraget har en bestämmelse som gör det möjligt att genomföra smärre fördragsändringar utan att använda den ordinarie metoden för fördragsändringar. Det kan väl vara bra med en sådan regel. Man skall inte behöva ställa till en stor apparat för en smärre fördragsändring.
 

Nu missbrukas denna regel.
 

- Redan vid EU-toppmötet i mars beslöt man om en smärre fördragsändring för att kunna skapa en gemensam räddningsfond, med en kapacitet på 500 miljarder euro, skrev Mats Hallgren den 23 juni 2011.
 

500 miljarder euro som resultat av "en smärre fördragsändring" ?
 

- A treaty change will be rammed through under Article 48 of the Lisbon Treaty, a trick that circumvents the need for full ratification.
Eurosceptics can feel vindicated in warning that this “escalator” clause would soon be exploited for unchecked treaty-creep.
Det skrev Ambrose Evans-Pritchard den 31 oktober 2010 


Article 48 of the Lisbon Treaty

Reinfeldt om införandet av den tillfälliga krisfond på 750 miljarder euro:


- Det är den bedömning som har gjorts, tillägger han och hänvisar till konsultationer mellan EU:s ordförande Herman Van Rompuy och alla enskilda EU-länder.
 

- Alla juridiska experter har kommit fram till samma sak. Det här bör kunna göras med en förenklade proceduren.
SvD/TT 17/12 2010

Nyheter om EMU


Inga kommentarer: