Leta i den här bloggen

2011-12-10

EU på väg upprepa Tysklands misstag

Enligt reglerna måste alla som ansluter till denna pakt om budgetdisciplin balansera sina budgetar så att underskott större än 0,5 procent inte får lov att planeras, även under exceptionella omständigheter.
Teresa Küchler. SvD Näringsliv, 9 december 2011  


Sanktioner mot länder som inte klarar att hålla sina budgetlöften (eller struntar i dem), ska verkställas snudd på automatiskt. Bara om en majoritet på 85 procent vill skona ett land som landat på fel sida gränsen från sanktionerna, så kan sanktionerna lyftas.

Har inte åtminstone tyskarna hört talas om Brüning?
 

- The tragedy of the interwar years in Germany was that the Social Democrats - then the world’s foremost socialist party - became fatally tainted by acquiescing in /accepting/ Bruning’s deflation torture from 1930 to 1932.
 

They did so, of course, because they dared not confront the orthodoxies of the Gold Standard.
 

The result in Germany was the Reichstag election of July 1932 when the Communists and Nazis won over the half the seats.
Ambrose Evans-Pritchard 23 May 2010


Ur Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157:


I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna... Världskrisen ledde till att regeringen sprack i mars 1930. Den avlöstes av en borgerlig minoritetsregering under ledning av det katolska centrumpartiets Heinrich Brüning....
 

Brüning, som var ekonom av facket, mötte som så många andra länders statsmän krisen med en deflationspolitik, och han gjorde det mer konsekvent och energiskt än de flesta. Enligt hans mening gällde det att anpassa hela ekonomin till de sjunkande priserna. Lönerna och helst också skatterna måste reduceras, och framförallt måste den offentliga budgeten balanseras för att man skullel undgå en inflation. Resultatet blev en kraftig nedskärning av köpkraften på hemmamarknaden, något som gjorde det onda värre. Många företag gick i konkurs. Den tunga industrin och byggnadsindustrin lamslogs nästan helt, och 1932 registrerades nästan 6 miljoner arbetslösa. Till dessa bör man troligen lägga ännu en miljon långtidslediga som helt hade glidit ur det sociala systemet.
 

Med sjunkande privata inkomster följde minskade offentliga skatteinkomster, och 1932 måste kommuner, städer och till och med en delstat gå i konkurs och ställa sig under riksadministration...
 

Då Brünings sparsamhetsiver till slut också riktades mot statsbidragen till godsägarna öster om Elbe, tröt /president/ Hindenburgs tålamod, och den 30 maj 1932 tillträdde en ny regering under ledning ytterst konservative tidigare centrumpolitikern Franz von Papen. Hans regering hade praktiskt taget inget parlamentariskt stöd och förbluffade samtiden genom att majoriteten av ministrarna var adliga.
 

Socialdemokraterna fällde regeringen. Därefter utlystes nyval.
 

Läs mer här

We should not try to avoid 1929. We have already failed.
The best we can do now is to avoid 1930, 1931 and 1932


What about the €200bn European Union stimulus package that was agreed in a watered-down form by EU leaders on Friday?
Unfortunately, it is a public relations exercise first and foremost, designed to dupe people into believing that the EU is finally doing something.
 

Wolfgang Münchau, Financial Times, December 14 2008 

1929

Buffertfonder

Nyheter om EMU

Inga kommentarer: