Leta i den här bloggen

2011-12-06

Annika Ström Melin, eurokrisen och Neues Deutschland

Annika Ström Melin skriver i dag, den 6 december 2011, om eurokrisen.

Sverige ska höra till EU:s kärna! Den stolta parollen har regeringen deklarerat gång på gång sedan 2006. För närvarande glider dock vårt land allt längre bort från unionens centrum. Förklaringen är förstås i första hand eurokrisen. 


Länder som står utanför kan inte gärna protestera när de som har sam­ma valuta träffas och försöker komma överens om hur problemen ska lösas.
 

Unionen består faktiskt fortfarande av 27 länder. Om Tyskland och Frankrike får som de vill och EU:s fördrag skrivs om, måste alla medlemsländer bjudas in till en regeringskonferens. Alla medlemsländer måste godkänna att det grundläggande regelverket görs om. Men kommer någon att våga höja rösten?

Utanförskapet är självvalt, men inte mindre beklagligt för det, skriver hon.
 

Beklagligt att i dag stå utanför euron? Så fanatiska är en del EMU-utopister.
 

Sverige försöker som vanligt balansera mellan två skilda kraftfält i Europa, skriver hon.

Det är sant. Det är den svenska utrikespolitikens eviga fråga. 

Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.
 

Under Första Världskriget var det nära att vi följde Tyskland,
 

Under Andra Världskriget uppträdde vi skamligt tyskvänligt, men bytte fot efter Stalingrad.
 

Om EU och dess utveckling mot en ny stat, Neues Deutschland skulle man kunna kalla den, vacklar fortfarande den svenska statsledningen.
 

All är som vanligt.

Annika Ström Melin

Fotnot:
Neues Deutschland

Inga kommentarer: