Leta i den här bloggen

2011-12-08

Lissabon-fördragets artikel 126, protokoll nr 12

Eric Erfors, Expressen, har skrivit en duktig och intressant artikel i dag 8 december 2011.

- I artikel 126 i fördraget hänvisas det till bifogat protokoll nummer 12, "Om förfarandet vid alltför stora underskott."

- Detta protokoll kan skrivas om av ett enigt toppmöte och ECB och Europaparlamentet behöver bara "höras", enligt artikel 126.Läs mer här

Inga kommentarer: