Leta i den här bloggen

2011-12-21

Vill Du låna en miljon på tre år för en procents ränta - OBS Det är inget Nigeria-brev. Det är ECB.

Eurozone banks have rushed to take out cheap three-year loans offered by the ECB, borrowing 489bn euros ($643bn) BBC

The ECB said 523 banks asked for the funds, which will be lent at the average of its benchmark interest rate -- currently 1 percent -- over the period of the loans. Bloomberg

Bankernas bolånemarginaler har ökat kraftigt.
Själva skyller de på ökade upplåningskostnader.
DN Ekonomi, 19 december 2011

Cui bono? The banks, of course.

/Cui bono - ("To whose benefit?", literally "[being] good for whom?") is a Latin adage that is used either to suggest a hidden motive or to indicate that the party responsible for a thing may not be who it appears at first to be./

So do not be fooled by anybody who says that the central bank cut interest rates for the benefit of innocent citizens

Wolfgang Munchau, FT January 20 2008

Read more here

2 kommentarer:

Danne Nordling sa...

Då hade det varit bättre att satsa ECB:s 500 miljarder € på att köpa nyemitterade spanska och italienska statsobligationer så att räntorna gick ner till mera överkomliga nivåer. Det hade varken banker eller pensionsfonder tjänat på.

Denna åtgärd anses dock kunna leda till hyperinflation och motarbetas av Merkel.

Däremot anses tydligen 500 mdr € till bankerna inte ge inflation. Pengarna ska betalas tillbaka om tre år och kommer väl inte att satsas på tioåriga Piigs-obligationer.

Men ECB kan om tre år sälja 500 mdr € statsobligationer om det finns inflationstendenser. Så vad är skillnaden?
/DNg

Rolf Englund sa...

Skillnaden är att direkta lån är förbjudna enligt paragraf 125 i Lissabon-fördraget.

Detta är, liksom pengarna via IMF, ett sätt att kringgå denna paragraf.

Förfarandet borde undanröjas av Europadomstolen.