Leta i den här bloggen

2022-02-11

Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, kallar det för själva ”smärtpunkten i eurokonstruktionen”.

Förväntningar om stramare penningpolitik från ECB har väckt liv i ett gammalt spöke. Ränteskillnaderna – så kallade spreadar – mellan olika euroländer har åter börjat vidgas. I skottlinjen står främst Grekland och Italien.

Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, kallar det för själva ”smärtpunkten i eurokonstruktionen”.

”Hur bedriver man en penningpolitik i länder som är så olika? Svaret har skiftat över tid. När jag jobbade på ECB 2007 var man ganska obekymrad över detta. Underlaget till beslutsfattarna utgick från hela valutaunionen och man försökte föra en politik som skulle bli bra för genomsnittet”, säger hon i Di-podden Makrorådet.

Under finanskrisen hotade växande spreadar att spräcka valutasamarbetet.”När jag var tillbaka på ECB 2014 fanns en större insikt om att förutsättningar är olika för olika länder.”

https://etidning.di.se/p/dagens-industri/2022-02-11/a/makroradet-hojning-fran-ecb-drojer/2371/496465/26232049


Kristin Magnusson Bernard har jobbat på IMF, ECB och EU-kommissionen och har ett krishanterings-cv som få kan matcha. Nu är är hon vd för Första AP-fonden, men på frågan om hon vill bli ny riksbankschef vill hon inte svara.

SvD 13 februari 2022

https://www.svd.se/hon-kan-bli-nasta-chef-for-riksbanken

- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.
Anders Borg, TT februari 2012

För Borg är den stora vinsten med det nya grekiska stödpaketet att riskerna för en finanskris i övriga Europa har minskat.

– Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banksystemen, nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna. Det gör att den allmänna risken har reducerats på ett rätt dramatiskt sätt, säger Borg.

Beräkningar visar att Grekland kan behöva ännu mer miljardstöd framöver och att de förhoppningar om att statsskulden ska ner till 120 procent av BNP till 2020 inte kommer att hålla.

– Då har naturligtvis Grekland stora problem, men det är en väldigt skillnad om hela Europa har problem, säger Borg.

DN 2012-02-21 

https://www.dn.se/ekonomi/borg-grekland-ar-inte-langre-ett-hot-mot-europas-aterhamtning/

 

Anders Borg 

http://www.nejtillemu.com/andersborg.htm

 

Inga kommentarer: