Leta i den här bloggen

2010-02-12

Sarkozy, Merkel, Bildt och den politiska viljan

Signaturen Charlemagne, EU-kommentator i The Economist, skrev Feb 11th 2010:

Sceptical commentators in places such as America and Britain have long underestimated the political will within the euro zone to defend the single currency, which was always as much a political as an economic project.

Both Mr Sarkozy and Mrs Merkel said at the Brussels summit that the current economic crisis had generated support across the EU for much closer co-ordination of economic policies within the union. Both talked about moving towards an “economic government” for Europe.

Häromdagen skrev jag här att att man för att få EMU att fungera måste gå vidare mot ett Europas Förenta Stater, där som i USA centralregeringen via skatter och transfereringar kan utjämna delstaterna emellan.

Datorn hjälper oss långsinta/envisa personer. Den tillåter mig nu att hänvisa till vad Carl Bildt skrev i sitt veckobrev v1/2002 om kronkursförsvaret (RE: Det var kronkursen som skulle försvars, inte kronan, den skulle avskaffas och ersättas med euron):

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.


Nu är det Euron som skall försvaras av den politiska viljan.

Skall det bli Viljans Triumf eller nederlag?

Inga kommentarer: