Leta i den här bloggen

2010-02-19

Riktiga karlar är inte rädda för lite inflation


Kan inflationen bli för hög? Ja, det vet ju alla.

Kan inflationen bli för låg? Javisst, för litet och för mycket skämmer allt, som jag tror det var Curt Nicolin som sade.

Efter misslyckandena med guldmyntfoten, Bretton Woods, och fasta men rörliga växelkurser, sökte världens riksbanker efter något annat att låtsas hålla sig till.

Har man int längre något växelkursmål får man väl skapa ett annat mål.
Det blev ett inflationsmål.

Det gick bra ett tag. Sedan kom finanskrisen.

Nu får man tänka om igen.

Som sig bör är det IMFs chefsekonom, Olivier Blanchard, som har tänkt först, more or less.

Det har väckt viss uppmärksamhet att han har föreslagit att inflationsmålet bör höjas, från runt två till kanske runt fyra procent.

Han har fått stöd av Krugman medan The Economist vacklar.

Argumenten är i hvudsak att om inflationen, och därmed räntorna, är för låga kan centralbankerna inte sänka så mycket innan räntan blir noll.

Vidare är det lättare att klara nödvändiga ändringar av relativpriserna på arbetsmarknaden utan att behöva tillgripa nominella lönesänkningar som löntagare och deras betalda företrädare har svårt att acceptera.

Jag tycker i denna fråga som Krugman och Blanchard.1 kommentar:

Flavian sa...

Du bortser från några saker.

1. Tillväxten var mycket hög före 1:a världskriget och samtidigt var inflationstakten inte sällan negativ.

2. Hög inflation ger ingen ekonomisk stimulans om marknadsräntorna stiger i motsvarande mån. Varför tror du att långivare vill låta sig utplundras av inflationen?

3. Vi har en fri guldmarknad idag och bryter inflationen ut på allvar kommer folk att fly till guldet. Strängt taget är detta ingenting annat än ett valutabyte. Oavsett vilken inflationstakt/deflationstakt som råder räknat i dollar/euro/pund/yen/kronor eller vilken annan pappersvaluta som helst kan man på goda grunder anta att den kommer att fortsätta vara försumbar räknat i guld åtminstone sett över långa tidsperioder.

Och om besparingar slussas över till en annan valuta, det vill säga guld, så kan väl inflation i pappersvalutan varken göra mycket från eller till?