Leta i den här bloggen

2010-02-15

DNs trobekännelse till EMU


I en huvudledare den 14/2 2010 behandlade DN den grekiska krisen.

Inledningen är dramatisk:

- De akuta problemen rör Grekland men berör hela EU. Om Aten inte kan betala sina stora skulder kommer det att påverka andra länder med stora underskott. På sikt hotas eurosamarbetets stabilitet och trovärdighet.

Men sedan övergår betraktelsen till något som liknar trosbekännelsen som läses i alla kykor vid högmässan, men som man undrar om ens biskoparna tror på numera.

DN är en biskop inom den svenska Ja-till-EMU-sekten.

På ledaravdelningen säger man sig tro på EMU vad som än händer och sker, ungefär som "Hamilton/Munkhammar-liberalerna" som DNs politiske redaktör Peter Wolodarski beskrev som "en hård kärna av folkpartister som är så förälskade i EMU-projektet att de i princip är beredda att offra vad som helst och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem"

- Utan euron skulle den finansiella och ekonomiska krisen ha kunnat ställa till med större skada i Europa, påstår DN liksom sin biskops-kollega SvD.

Min kommentar till det påståendet kan läsas här.

Observera dock att om de nu aktuella krisländerna hade haft egna rörliga valutor så hade kanske växelkurserna förändrats, men det hade inte varit någon kris.

De vanliga medborgarna hade knappast märkt så mycket och regeringscheferna hade inte behövt åka på krismöte.

Kris förutsätter fasta växelkurser eller en monetär union.

Denna elementär sannings tycks ha förbigått både DN och SvD.

- Det borde vara självklart att också Sverige ska införa den gemensamma valutan, skriver DN trosvisst.

Men nu är det ju ingalunda självklart och därför borde argumentens styrka få fälla utslaget.

DNs argument är svaga eller ersätts av påståenden. Det är pinsamt att Sveriges största morgontidning skall argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem.

Bättre kan Du, Peter Wolodarski.


Inga kommentarer: