Leta i den här bloggen

2010-02-15

Otmar Issing om Europas ödestimma nu

Otmar Issing är sannolikt, vid sidan av USA:s Volcker, världens mest respekterade centralbanksperson.

Efter att ha varit chefsekonom på Bundesbank blev han ledande inom ECB.

I dag, måndag, på eftermiddagen, när EMUs finansministrar samlades för sitt krismöte, publicerades hans artikel i Financial Times.

Hans budskap är att
This moment is a turning point for Emu, and for the future of Europe.

In the 1990s, many economists – I was among them – warned that starting monetary union without having established a political union was putting the cart before the horse.

Now the question is whether monetary union can survive without such a political union. The current crisis must be handled in such a way as to produce a positive answer.

The viability of the whole framework – nothing less – is at stake.

Nyligen skrev jag här ett inlägg med rubriken Krugman, Nils Lundgren och Europas Förenta Stater

Man kan av dagens kris dra endera - endera - av två slutsatser.

Antingen att EMU är en dum sak som bör avskaffas, ju förr desto bättre.

Eller att man för att få EMU att fungera måste gå vidare mot ett Europas Förenta Stater, där som i USA centralregeringen via skatter och transfereringar kan utjämna delstaterna emellan.

Som ekonom tycker jag att EMU bör avskaffas, ju förr desto bättre.

Som demokratisk politiker finner jag det fullständigt oacceptabelt att dagens politiker, rådvilla och generade över dagens kris, utan att ha något mandat från sina folk, skulle uppge sina egna staters suveränitet och i hastight mod ta det stora språnget framåt mot en gemensam stat.

Det borde inte kunna ske.

Men det Första Världskriget borde heller inte ha kunnat ske.

Det är en katastrof av den storleksordningen som hotar.
Inga kommentarer: