Leta i den här bloggen

2010-02-02

BNP är C + I + G +/- X Skall det vara så svårt att förstå för microhjärnorna?

BNP är C + I + G +/- X

Consumtion, Investeringar, offentlig utgifter och utrikeshandel.

När finanskrisen bröt ut och konsumtion och investeringar minskade var det en en himla tur att de offentliga utgifterna ökade så att inte BNP kollapsade ändå mera än vad det har gjort.

Ökade offentliga utgifter och genom lågkonjunkturen sjunkande statsinkomster har gjort att snart sagt alla länder har fått växande budgetunderskott.

Detta ojar sig nu många över, varvid en del hänvisar till EMU:s stupiditetspakt som sätter upp regler för hur stora underskotten får vara, regler som infördes när De Självläkande Krafternas teori, The Efficient Market Theory, hade sina glansdagar.

Nästa gång Du möter en sån där som ojar sig över något lands dåliga statsfinanser så fråga honom om han, eller hon, anser att underskotten bör skäras ner.

Njaa, inte nu precis blir nog svaret, för var och en som inte heter Lucas, eller givit Lucas Nobelpriset, förstår att det vore jätte-jättedumt. Det måste ske på sikt, brukar det heta.

Läs här mer om Keynes och multiplikatorn.

De personer som har micro-hjärnor fattar inte elementa av macro.

Att vanligt folk, eller vad de kristna fundamentalisternas parti nu kallar det, inte kan skilja på en privatpersons bekymmer när utgifterna överstiger inkomsterna kan man ursäkta.

Men de som fått lite utbildning borde veta bättre.

Eller så tar jag miste?

Kanske Grekland och Portugal för att inte taala om Spanien, numera är mer lika en privatperson än en stat när det gäller sin skuldsättning, genom sitt medlemskap i EMU?1 kommentar:

Skatt är Stöld sa...

Problemet med C+I+G är att den gömmer undan hur resursallokeringen sker rent tidsmässigt.

Hayek vs. Keynes