Leta i den här bloggen

2010-02-12

I dag är jag citerad i New York Times om Grekland och EMU

Det tycker jag är en händelse som man har rätt att puffa för.

Euro Currency Union Showing Strains var rubriken.

Jag presenteras som "a Swedish economist who campaigned vigorously against the euro in a 2003 referendum".

Jag säger att det som nu sker understryker varför svenskarna beslöt behålla kronan.

''It will crack sooner or later, because it's impossible to have a common currency for such a big, and diverse area,'' he said.

''There's no real EU solution for Greece. They're helpless now, and they have no instruments to fend it off.''1 kommentar:

Flavian sa...

Det finns inga hinder mot att ha en och samma valuta över hela jordklotet. Syftet med en valuta är ju att kunna bedriva handel och handel sker mellan olika regioner med olika förutsättningar.

Enligt min mening borde hela jordklotet ha en och samma valuta och att olika gäldenärer betalar olika hög ränta såtillvida att gäldenärer med god solvens betalar lägre ränta än gäldenärer med dålig solvens är på intet sätt konstigt.

Att grekiska staten betalar högre ränta än tyska beror på att den tyska solvensen bedöms vara bättre än den grekiska. Därtill torde denna räntedifferens trycka ned den grekiska inflationstakten i förhållande till den tyska, varför påståendet att de verkliga växlingskurserna inte kan fluktuera på grund av en enhetlig valuta alltså är felaktigt.

Dessutom har argumentet att en enhetlig ränta är olämplig fallit samman av det enkla skälet att eurozonen inte har någon enhetlig marknadsränta. Problemet finns alltså inte.

Man kan också titta på Ecuador som unilateralt har anammat US-dollarn som landets valuta. Om den ecuadorianska staten betalar sina skulder eller inte är nästan helt betydelselöst för den amerikanska dollarns värde ungefär på samma sätt som det är nästan betydelselöst för kronans värde om Rolf Englund kan betala sina skulder eller inte.