Leta i den här bloggen

2010-02-18

Annika Ström Melin ställer EMU-frågan på sin spets

Annika Ström Melin, vårt lands mest kunniga journalist i detta ämne, ställer i dag, torsdagen den 18 februari, EMU-frågan på sin spets i en signerad ledare i Dagens Nyheter.

Häromdagen skrev jag här att man kan av dagens kris dra endera - endera - av två slutsatser.

Antingen att EMU är en dum sak som bör avskaffas, ju förr desto bättre.

Eller att man för att få EMU att fungera måste gå vidare mot ett Europas Förenta Stater, där som i USA centralregeringen via skatter och transfereringar kan utjämna delstaterna emellan.

Mitt inlägg var i anledning av vad Otmar Issing, tidigare vid Bundesbank och ECB, skrivit.

Annika Ström Melin har också Issings artikel som utgångspunkt.

Hon skriver att "Många euromoståndare i Sverige varnade för den politiska union som Issing förespråkade. Statsminister Göran Perssons utdragna eurovånda handlade också om valutunionens konstruktion. Går det att ha gemensam valuta utan att också ha gemensam ekonomisk politik? Den frågan vände och vred Persson på under flera års tid.
Det borde vid det här laget vara klart att svaret är nej."

- Otmar Issing hade alltså rätt när han på 1990-talet argumenterade för att en valutunion inte klarar sig utan en politisk.
- Euromotståndarna har rätt när de hävdar att monetärt samarbete kommer att leda till mer av gemensam ekonomisk politik i EU. Deras misstag är att de tror att det inte behövs, är hennes slutsats.

Men därvid har hon fel.

Visst förstår vi EMU-motståndare att det behövs en politisk union, ett Europas Förenta Stater, om en gemensam valuta skall ha en chans att överleva.

Men vi vill inte ha ett Europas Förenta Stater, i vart fall inte utan att Europas stater redan har blivit mer förenade än vad de är i dag och framförallt inte innan de europeiska folken har givit sina ledare ett mycket klart mandat att övergå från nationalstater till en union.

Att uppge rikets suveränitet är en stor fråga.

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU.

Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Det har Göran Persson berättat.

Göran Persson är den svenske politiker som mest utförligt och bestämt har diskuterat frågan om EMU och federalismen.


Inga kommentarer: