Leta i den här bloggen

2020-10-06

My finest hours?

Hassler sade bland annat att det var viktigt när man skulle genomföra åtstramningar och strukturreformer i krisländerna att man hade en story som folket köpte, liksom vid den svenska statsskuldkrisen i början på 1990-talet.

https://englundmacro.blogspot.com/2012/03/eeag-och-john-hasslers-pudel-my-finest.html


Anders Ferm

https://www.internetional.se/ferm92sm.htm


Mina bästa artiklar, enligt mig själv.

https://www.internetional.se/egobest.htm


Inga kommentarer: