Leta i den här bloggen

2020-10-07

PATRIK ENGELLAU: Västerlandets förbannelse

Idag är västerlandet och dess idéer utmanade vilket beror på just den öppenhet och tolerans för allas rättigheter som är själva grundvalen för dess framgångar. 

https://detgodasamhallet.com/2020/10/07/patrik-engellau-vasterlandets-forbannelse/
Inga kommentarer: