Leta i den här bloggen

2020-10-01

Omkring år 350 slår vädret om på allvar. Det är nu som barbarerna börjar banka på portarna. Roms portar.

Jordbrukets avkastning minskar, missväxt och svält utbryter på bred front, folk blir desperata och sätter sig i rörelse. Det är nu som barbarerna börjar banka på portarna. Roms portar.

Men också 536 med omnejd har sina egna digerdödar. Inom den här tiden ryms flera pestutbrott som är minst lika dramatiska som 1300-talets digerdöd. Den som tog kål på halva Europas befolkning.

Vulkanvintern som drabbar världen anno 536 anländer i form av en tjock dimma. Den lägger sig över Europa, Mellanöstern och delar av Asien. Den envisa vulkaniska dimman ligger kvar i upp till ett och ett halvt år.

Jämför det här med plåga nummer nio som drabbade Egypten i bibeln. Det kompakta mörkret. Det pågick i tre dagar. Vulkannatten 536 pågår i 18 månader. Läget förvärras sedan ytterligare av flera stor vulkanutbrott åren 540 och 547.

Vulkandimman får dagen att förvandlas till permanent skymning i Europ. Skördarna går förlorade och folk svälter.

Samtidigt faller medeltemperaturen i Europa med upp till tre grader Celsius. Forskarna kallar den här perioden för senantikens lilla istid.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/26/2020-ar-det-varsta-aret-nagonsin-sakta-i-backarna-har-ar-tre-ar-som-var-varre

The Fate of Rome is the first book to examine the catastrophic role that climate change and infectious diseases played in the collapse of Rome's power--a story of nature's triumph over human ambition.

https://englundmacro.blogspot.com/2019/12/decline-and-fall-of-roman-empire-20.html
Inga kommentarer: