Leta i den här bloggen

2020-10-12

Skingsley och Englund om räntan vs finanspolitiken

Det är uppenbart att finanspolitiken behöver spela en större stabiliseringspolitisk roll än vad som varit fallet de senaste decennierna.


Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley 2020-10-07


Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.


Rolf Englund blog 5 december 2009


Inga kommentarer: