Leta i den här bloggen

2012-02-27

Ledande borgerliga politiker i 78 alliansstyrda landsting och kommuner skriver till regeringen och kräver

Ledande borgerliga politiker i 78 alliansstyrda landsting och kommuner skriver till regeringen och kräver att systemet för ekonomisk utjämning mellan kommunerna, den så kallade Robin Hood-skatten, görs om.

Med Robin Hood-skatten avses det kommunala skatteutjämningsbidragen, det som gör Sverige till en fiskal union, som jag skrev om nyligen under rubriken "Varför är Sverige en fiskal union?"I en utredning som blev färdig förra året rådde full politisk enighet om ett nytt sätt att beräkna omfördelningen. Bland annat ska man ta större hänsyn till kostnaderna för barnomsorg, vilket skulle gynna många mindre kommuner i glesbygden.

Men regeringen har ännu inte lagt fram något förslag till riksdagen om att genomföra nyordningen.
 

Flera moderatledda kommuner i Stockholm och Skåne skulle förlora på det nya systemet.
 

Peter Norman (M) är ansvarig minister.
– Beskedet är att vi inte är klara med beredningen.Full text hos Ekot

Inga kommentarer: