Leta i den här bloggen

2012-02-04

Johan Schück är intressant

Johan Schück är en kompetent ekonom och en kompetent journalist. Hans artikel i Dagens Nyheter Ekonomi den 3 februari 2012  är ett gott exempel. Det ger en mycket bra bild av eurokrisens läge just nu.

Han är också för en svensk anslutning till EMU, som sig bör för en folkpartist, och har varit det länge och dragit sig strå till Ja-sägarnas stack.

Johan Schück är ovanligt lämplig som studieobjekt för den framtida forskningen inom flera vetenskapsområden, ekonomi, statskunskap, psykologi och sociologi för att nämna några.
 

Forskarna kommer att ha till uppgift att förklara hur det kom sig att så många i det ledande skiktet i Europas länder kom att vara för det redan nu misslyckade fullskaleexperiment, eller rättare sagt vågspel, som EMU och euron innebar.
 

Det var inte bara ett misstag. Det var ett misstag av historiska proportioner. Våra barn och barnbarn kommer att läsa om det i skolan.
 

Det vore en god början om Johan Schück själv, kanske i hemlighet, började skriva på sin memoarbok med arbetsnamnet "Hur kunde jag tänkt så fel?"

Det behöver inte vara så pinsamt för honom eftersom han delar det misstaget med många andra.

Inga kommentarer: