Leta i den här bloggen

2012-02-28

- The euro was a noble experiment, but it has failed. Robert Barro i Wall Street Journal

 "Perssons argument för EMU håller inte" skrev Lars Pålsson Syll på Newsmill den 15 januari 2012

Fakta sparkar. Den enda rimliga slutsatsen vi kan dra av eurosamarbetets återkommande kriser är att det nu är kört för euron.

En av världens ledande nationalekonomer och valutaunionsförespråkare, Harvardprofessorn Robert Barro, gjorde just detta i en artikel i Wall Street Journal i förra veckan:

”Euron var ett storstilat projekt, men det har misslyckats. Istället för att ödsla mer pengar på att utvidga systemets uppgifter och förse det med ännu större räddningsfonder, vore det bättre för EU och andra började fundera på hur man bäst återgår till ett system med individuella valutor.”

Det katastrofala misslyckande som euron varit och är, borde innebära att den läggs på historiens skräphög. Att någon mitt uppe i de tragedier som utspelas inför våra ögon i Grekland och andra europeriferiländer skulle kunna dra någon annan slutsats övergår väl varje tänkande människas förstånd.

Men kanske har jag fel. Kanske Persson, Ohlsson och Hamilton bara skämtar med oss?

Fast jag tror att alla de miljoner människor i Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Irland som går miste om sina pensioner, förlorar sina jobb eller tvingas arbeta för halva löner, har lätt för att hålla sig för skratt.

- The euro was a noble experiment, but it has failed.

Instead of wasting more money on expanding the system's scope and developing ever larger rescue funds, it would be better for the EU and others to think about how best to revert to a system of individual currencies.
Robert Barro, Wall Street Journal 9 January 2012

Mr. Barro is an economics professor at Harvard University and a senior fellow of Stanford University's Hoover Institution.

http://rbarro.com/

"Noble cause", Ronald Reagan om Vietnamkriget

The God that failed

Conceived "in the heat of argument" between Crossman, a Labour intellectual and politician, and the leftist author Arthur Koestler, these essays by six intellectuals "describe the journey into communism, and the return."

The only comparable books about the appeals and delusions of communism on idealists outside the Soviet Union are Raymond Aron's Opium of the Intellectuals (1957) and Francois Furet's more recent Le pass‚ d'une illusion (1995)
 
http://www.foreignaffairs.com/articles/53299/stanley-hoffmann/the-god-that-failed


USA-ekonomer om EMU

Kommentar av Rolf Englund.

Det var inget experiment. Det var ett vågspel.

Det var inte nobelt. Det var dumt.

- Forskarna kommer att ha till uppgift att förklara hur det kom sig att så många i det ledande skiktet i Europas länder kom att vara för det redan nu misslyckade fullskaleexperiment, eller rättare sagt vågspel, som EMU och euron innebar.
 

Det var inte bara ett misstag. Det var ett misstag av historiska proportioner. 

Våra barn och barnbarn kommer att läsa om det i skolan.

http://englundmacro.blogspot.com/2012/02/johan-schuck-ar-intressant.html

Kuriosa

- Vissa skolor, främst den nyklassiska och vissa varianter av den österrikiska, har ett väldigt atomistisk perspektiv där individen ses lösryckt från sammanhang. Dessa skolor tenderar att förneka makroekonomins betydelse. Ibland brukar vi som rör oss på vänsterkanten lite på skoj kalla dem Teoklassisker, en anspelan på deras position som ortodoxi, många antaganden och osannolika förväntningar.

Exempel på dessa ekonomer är t.ex. Robert Barro, Alfred Marshall och F.A. Hayek (österrikiska skolan).


http://www.vansterekonomerna.se/artiklar/nationalekonomi-for-vanstern

Inga kommentarer: