Leta i den här bloggen

2012-01-17

Är Dagens Nyheters intellektuella ohederlighet värre än Svenska Dagbladets tigande?

- I beslutsunderlaget som S&P offentliggjort görs ett viktigt påpekande. Standard & Poor’s hävdar att det krävs mer än budgetdisciplin för att ta EU ur krisen.
 

- De underliggande problemen handlar om skillnaderna mellan euroländernas konkurrenskraft, som ökar. Institutet varnar för att krisbekämpning som enbart inriktas på åtstramning gör det ännu svårare för länder med problem att komma ur sina svårigheter.
 

- Det är en slutsats som förtjänar att upprepas.

Det är inte utan att man vid läsningen av detta i Dagens Nyheters  huvudledare, den 16 januari 2012, felaktigt visserligen, börjar inbilla sig att Dagens Nyheter nu har kommit fram till Rubicon och skådat ljuset.


Denna illusion förstärks när man läser fortsättningen:


- Euroländernas usla statsfinanser är visserligen en realitet och går inte att komma undan. Men parallellt med försöken att göra något åt det problemet måste EU ägna mer kraft åt de frågor som på sikt är avgörande för den ekonomiska utvecklingen.

- Det handlar om konkurrenskraft, produktivitet och innovationer. 

Visserligen borde de ha stått "skillnader konkurrenskraft, produktivitet och innovationer", men ändå, tänker man, nu har man på Dagens Nyheters ledarsida förstått hur det är. Nu kan inte avståndstagandet från EMU vara långt borta.


Men nej. Ledarskribenten får nu en EMU-inspirerad Västgöta-klimax och återgår till Den Sanna Läran och försöker inbilla sig själv och sina läsare att lösningen på eurokrisen, det ordet står faktiskt överst i ledaren, skulle bestå i reformer av "en av EU:s verkligt stora framgångar – den inre marknaden".

Det skulle, påstår ledarskribenten, kunna vara en mer förlösande och positiv kraft. 

Det kan dom väl inte tro på själva, att det skulle kunna rädda eurozonen ur eurokrisen?

Varför skriver dom då sådant trams?

Felet är att Ja-sägarna på Dagens Nyheter, lika lite som eurozonens ledare inte vill inse att allt var fel från början.

De vill inte inse att  tanken, att ha en gemsam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke.

Allt var fel från början, precis som kommunismen.


Varför vill dom inte inse det? 
Därför att då måste de medge att de själva, tillsammans med stora delar av Europas politiker, har gjort ett misstag av historiska proportioner med införandet av och propagandan för den gemensamma valutan.


Skäms dom inte för sin bristande intellektuella heder när dom försöker lura i sina läsare att eurozonens eurokris skulle kunna lösas genom ändringar i reglerna för den inre marknaden?


Hellre än att skriva sådant trams borde dom göra som ledaravdelningen på Svenska Dagbladet, hellre tiga än att göra sig löjlig.


Det allra bästa vore dock om vårt lands ledande tidningar skreve sanningen. 


Sanningen är att EMU är och var en dum och felaktig tanke.


Läs mer här


Inga kommentarer: