Leta i den här bloggen

2012-01-13

Dom förstod nog också. Men dom teg

The biggest danger is Greece
Greece has a €14.4 billion bond due on March 20th.
 

The country’s slow-motion bank run has continued
 

The Economist print, 14 January 2012

Skrattar bäst som skrattar först om Grekland
Rolf Englund blog 2011-05-10

Inga kommentarer: