Leta i den här bloggen

2012-01-31

Varför har Sverige större bytesbalansöverskott än Kina?

I procent av BNP, men det är det relevanta måttet.

Se här utomordentlig info med diagram hos Ekonomifakta


Hur kan det komma sig? Varför går det så bra för Sverige?


Det kan ju inte bero på Jobbskatteavdraget.


Att den inhemska efterfrågan är hög kan bero att räntorna har sänkts och fastighetsskatten avskaffats. Men det kan inte förklara, tvärtom, att Sverige har överskott i bytesbalansen.


Kanske beror överskottet i bytesbalansen helt enkelt på att vi har massarbetslöshet och således för liten inhemsk efterfrågan? 

Är det någon som kan förklara att det, räknat på bytesbalansen, går bättre för Sverige än för Kina?

"Undrande"


1 kommentar:

Fredrik Bonander sa...

Vi har ett enormt bytesbalansöverskott eftersom vi investerar mindre än vi sparar. Frågan blir då om det är sparandet som är onormalt stort eller våra investeringar som är normalt små. Om man granskar statistiken visar det sig att det är våra investeringar som är för små. Vilka investeringar handlar det om? Framför allt handlar det då om bostadsinvesteringarna och då mer specifikt hyresinvesteringarna som är abnormt små.

Så vad säger detta om det svenska bytesbalansöverskottet? Vi svenskar sparar pengar men dessa medel kan sedan inte investeras där de behövs (nämligen i hyresbostäder). Detta beror sannolikt på att vi inte har marknadshyror vilket gör vinstmöjligheterna för små för hyresbolagen. Istället flyter det svenska sparandet utomlands och kan finansiera investeringar i andra länder.

Bytesbalansöverskottet är alltså (åtminstone delvis) en konsekvens av de svenska bruksvärdeshyrorna.