Leta i den här bloggen

2012-01-23

Interndevalvering enligt Ådalsmetoden är inte en olycklig biprodukt utan själva syftet med den nu förda europolitiken

Det som Tyskland fruktar, dvs. en kraftig förlust av konkurrenskraft mot södra euroområdet, är nödvändig för att komma ur eurokrisen.

Detta är inte en olycklig biprodukt utan själva syftet med den nu förda politiken,
som ju går ut på att sänka offentliga utgifter och höja skatter så att skyhög arbetslöshet och företagskonkurser tvingar fram fallande löner

Det är det man menar med uttrycket ”interndevalvering”

Nils Lundgren, 22:e januari 2012

Inga kommentarer: