Leta i den här bloggen

2012-01-20

Bankerna (bra) och pensionsfonder med mera (mindre bra) skall "frivilligt" avstå från 70 procent av sina fordringar på Grekland

Vem avstår frivilligt 70 procent av sin fordran?


Ingen, naturligtvis.


Varför skall det då kallas frivilligt?


Jo, därför att då utlöses inte Default Swaps.


Men dom köpte ju Default Swaps för att skydda sina fordringar för den händelse låntagaren inte betalade enligt avtalet.


Pacta sunt servanda är en gammal fin princip, en av den västerländska civilisationens grundpelare.


Men det struntar EUtopisterna i. Liksom i folkviljan.


Greece was closing in on an initial deal with private bond holders on Friday that would prevent it from tumbling into a chaotic default but lose investors up to 70 percent of the loans they have given to Athens.

CNBC, Friday, 20 Jan 2012, 9:42 AM ET


Inga kommentarer: