Leta i den här bloggen

2012-01-31

Varför, en tycker jag berättigad fråga

Det går utför. Nu är jag refuserad på Newsmill

Vi har valt att inte publicera din artikel

Varför har Sverige större bytesbalansöverskott än Kina? .

Hej, tack för texten men den är något tunn. Utveckla gärna dina egna slutsatser och åsikter, så att det inte enbart blir frågor. Tack!

På nedanstående länk finns några allmänna riktlinjer kring hur texter bör se ut för att de ska publiceras.
http://www.newsmill.se/inlagg/2011/10/19/tips-till-dig-som-vill-skriva-hos-oss

Vänliga hälsningar
Newsmillredaktionen

Läs den refuserade artikeln här, om Du kommer in.


http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/31/varf-r-har-sverige-st-rre-bytesbalans-verskott-n-kina

Inga kommentarer: