Leta i den här bloggen

2009-05-25

Villy Bergström, Nord-Korea och atombomben

Förre vice riksbankschefen, med mera, Villy Bergström reste 1971 till Pyongyang. Tillsammans med sin reskamrat Kurt Wickman skrev han en liten bok, Bilder från Nordkorea, på Tidens förlag.

"En av de saker som imponerat på oss är att alla koreanska medborgare tycks ha sina grundläggande behov väl tillgodosedda.
Detta är så mycket mer imponerande som Demokratiska Folkrepubliken Korea var ett underutvecklat land och nästan fullkomligt förstört av USA-imperialismen, så sent som 1953.
Vår självklara slutsats av denna iakttagelse är att den socialistiska samhällsordningen är överlägsen den kapitalistiska."

Tillsammans med Mats Johansson /då på Norrköpings Tidningar, sedermera legendarisk Timbro-chef, numera riksdagsman för De Nya Moderaterna/ blev vi, av TCO med Lennart Bodström i spetsen, bjudna på en mutmiddag för journalister på det för många medlemsmiljoner nyinköpta och lyxrenoverade fackliga slottet Foresta på Lidingö.

Det var en minnesvärd afton, whiskyn serverades i dricksglas.

Styrkt av detta lyckades jag övervinna min blyghet och ställa frågan till Lennart Bodström:
- Villket land tycker Du är bäst? Nordkorea eller Sydkorea?

Det kunde, eller ville, Lennart Bodström inte svara på.

Min minnesbild är att han sade att det var omöjligt för honom att som representant för Sveriges tjänstemän ta ställning till vilket land som var bäst, Nordkorea eller Sydkora.

Sådan var tidsandan

Den ännu inte s-märkte Lennart Bodström intrigerade för att få TCO att ställa upp på fondsocialismen, uppfunnen av främst Villy Bergström, inspirerad av Jugoslavien och Nord-Korea.

Ack, ack.

Läs mer här

Inga kommentarer: