Leta i den här bloggen

2009-05-22

Kronan stiger! Eller är det dollarn som sjunker?Kronan har stärkts rejält den sista tiden. Detta är delvis en spegelbild av att dollarn har sjunkit. Det är med kronan och dollarn som med hunden och svansen. Det är hunden som viftar på svansen, inte tvärtom.

Det ställer till förvirring i EMU-debatten där ja-sägarna har använt den svaga kronan som stöd för sin uppfattning att vi bör gå med i EMU.

Dock säger de aldrig till vilken kurs de tycker att vi, för alltid, bör ansluta oss.

Den starkare kronan kan tyckas göra det svårare för EMU-skeptikerna som har använt den svaga svenska kronan som stöd för uppfattningen att det stärker de svenska företagens konkurrenskraft i en svår tid.

Ja-sägarna upprepar nu som ett för dem trösterikt mantra att finanskrisen har visat att det är bra med EMU.

Men det är bara ett påstående.

Man kanske kan påminna om att Euron själv flyter. Mot dollar och yen och rubler och pund.

Mer om Euron

Mer om USD/SEK och det amerikanska handelsunderskottet

Inga kommentarer: