Leta i den här bloggen

2009-05-15

EU-ledamöternas ohemula löner bestäms i Bryssel

Lagom till EU-valet har frågan om hur politikerna förser sig med förmåner exploderat, inte bara i London.

Totalt har ledamöterna kontroll över mer än 360 000 kronor i månaden, utöver fria resor, där lönen utgör omkring 80 000 kronor. Där ingår också en kostnadsersättning på runt 45 000 kronor.

Enligt Skatteutskottets ordförande, Lennart Hedquist (M)är hela riksdagen inne på linjen att sådana extra ersättningar ska beskattas, men det råder delade meningar om huruvida det är juridiskt möjligt.

Eftersom Sverige i stora stycken redan är den delstat i Neuropa och EU-lagar står över svenska lagar är det nog så att svenska folket och dess folkvalda riksdagsledamöter kan tycka vad de vill, men det är Bryssel som bestämmer, som i allt fler frågor.

Och dom har pensioner också.

Den som tycker att Gunnar Hökmark, gammalmoderat och chefsideolog bakom Bo Lundgrens katastrofala valnederlag, utöver sin riksdagspension och sin redan intjänade EU-pension, skall ha ytterligare några årslöner av EU och kunna tjäna in än mer EU-pension, den skall rösta på moderaterna i EU-valet.

Den det ej vill, kan stanna hemma.

Läs mer här

Inga kommentarer: