Leta i den här bloggen

2009-05-08

Tomas Fischer, Wanja, Percy och George Orwell


AMF-affären är en repris av två tidigare affärer, också i trebokstavskombinationer, nämligen BPA och ABB.
Det skrev Tomas Fischer i Fokus 8 maj 2009

- Det är ingen skam att försöka sälja sin arbetskraft så dyrt som möjligt. Men i moderna företag saknas oftast en motpart i form av en ägare på två ben. Motparten är andra tjänstemän, »Betalda drengar«, som ishockeyförbundets legendariske ordförande borgarrådet Helge Berglund skulle ha sagt.

Fischer pekar på att ingen mindre än George Orwell har behandlat Burnhams bok om direktörernas revolution. Enligt Orwell kommer det nya samhället att bestå inte av en mängd oberoende småstater utan av stora super-stater runt industriella centra i Europa, Asien och Amerika.

Hans bok om 1984 blev berömd och inflytelserik. Men kanske just därför blev han inte sannspådd.

Hans spådom om Den EUropeiska Superstaten som EUtopisterna vill ha och tror är Den Enda Vägen behöver inte infrias den heller.

Mer om Tomas Fischers artikel här

1 kommentar:

Blogtester sa...

"Nästa generations EU-parlamentariker kan varje månad disponera över 360.000 kronor för olika ändamål, utöver betalningen för resor.I lön, traktamente och ersättning för allmänna utgifter har de 18 som väljs i Sverige 7 juni, och alla deras kollegor, rätt till motsvarande omkring 176.000 kronor i månaden." - http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?O=RSS&ArticleId=2009%5c05%5c09%5c336739

"We can say, to put it briefly, that up to the present mankind has known two principal forms of oppression, the one (slavery or serfdom) exercised in the name of armed force, the other in the name of wealth thus transformed into capital; what we have to determine is whether these are not now being succeeded by a new species of oppression, oppression exercised in the name of management" - "Oppression and Liberty" Simone Weil

Statsministern, jobbcoachen, socialsekreteraren, fängelsevakten, domaren, arbetsledaren, direktören ... ja hur många olika byråkrattyper kan man identifiera?