Leta i den här bloggen

2009-05-07

Det var inget riktigt ROT-avdrag

I fjol infördes ROT-avdraget.
Det skulle stimulera byggandet, men Stockholms Handelskammares konjunkturbarometer visar inget genomslag, kan man läsa om i Dagens Nyheter i dag den 7 maj

Surprise, surprise!


ROT-avdragen har fungerat förr när man ville stimulera byggandet under en lågkonjunktur.
Varför fungerar det inte nu?

Därför att det nu aktuella avdraget är permanent och inte tillfälligt.

Det finns således inget motiv för den enskilde att göra sina reparationer, om- och tillbyggnader nu under lågkonjunkturen.

Alliansens ROT-avdrag är ett permanent gynnande av villaägarna, i Täby och annorstädes, och inte någon insats i konjunkturpolitiken.

Inga kommentarer: