Leta i den här bloggen

2022-07-01

Tyska domare kommer att låta det passera vad lagen än säger

Till och med de smartaste EU-advokaterna har ännu inte hittat sätt att förena ett rent räddningsinstrument med no-bailout-klausulen i Maastrichtfördraget, och hitta ett sätt att avvärja en kamp i den tyska författningsdomstolen.

Europas ledare och myndigheter – framför allt Tysklands politiska klass – kommer att göra vad de alltid gör när problem kommer. De kommer att uthärda tills det blir farligt.

De kommer då att göra det minsta som krävs för att hålla ihop strukturen. Tyska domare kommer att låta det passera vad lagen än säger.

Alternativet är att låta den monetära unionen sönderfalla, och det är för hemskt att tänka på.

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 28 juni 2022

 

Den tyska konstitutionen förblir suverän och Författningsdomstolen förbehåller sig rätten att stryka alla EU-lagar eller fördrag.

Är EU en enhetlig superstat lik Förenta staterna, eller är det en klubb av helt suveräna stater som förblir "fördragens ägare", som det tyska domstolens som känt insisterar på?

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 11 juni 2021Even the cleverest EU lawyers have yet to find ways to reconcile a pure bailout instrument with the no-bailout clause of the Maastricht Treaty, and therefore to find a way to head off a fight in the German constitutional court.

Europe’s leaders and authorities – above all Germany’s political class – will do what they always do when trouble arrives. They will prevaricate until matters become perilous. 

They will then do the minimum necessary to hold the structure together.  German judges will let it pass whatever the law says.  

The alternative is to let monetary union disintegrate, and that is too awful to contemplate.

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 28 June 2022

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/28/europes-banks-priced-economic-armageddon/


The German constitution remains sovereign and the Verfassungsgericht reserves the right to strike out any EU law or treaty.

Is the EU a unitary superstate akin the United States, or is it a club of fully sovereign states that remain the “Masters of the Treaties”, as the German court famously insists?

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph11 June 2021


Inga kommentarer: