Leta i den här bloggen

2021-06-14

Gröna och svarta svanor BIS Conference Black Swan

Uppdaterade estimat över den finansiella cykeln visar att det finns risk för att en bubbla byggs upp på de finansiella marknaderna i euroområdet, som så småningom brister, har ökat märkbart” skriver Commerzbank-ekonomen Michael Schubert i ett kundbrev.

Han noterar att framväxande bubblor på finansmarknaderna och klimatförändringarna har ett antal likheter.

Frank Elderson, medlem av ECB:s direktion, berörde dessa likheter i ett tal vid BIS-konferensen ”Den Gröna Svanen” i början av juni. 

DI/Direkt 14 juni 2021

https://www.di.se/live/commerzbank-risk-for-bubbla-pa-euroomradets-finansmarknader-markbart-hogre/


The Green Swan Conference

https://www.bis.org/events/green_swan_2021/overview.htm


Nicholas Nassim Taleb, The Black Swan Mauldin

https://englundmacro.blogspot.com/2020/07/nicholas-nassim-taleb-black-swan-mauldin.html


Inga kommentarer: