Leta i den här bloggen

2021-06-09

Bolaget, den nybildade djurhälsokoncernen Vimian, tar sikte mot en värdering på runt 30 miljarder kronor

Investeringsbolaget Fidelio, som backas av flera kända finansfamiljer och miljardärer som Katarina Martinson

DI 9 juni 2021

https://www.di.se/nyheter/smaspararna-nobbas-i-ny-jattenotering-blir-den-storsta-sedan-eqt/


Inga kommentarer: