Leta i den här bloggen

2016-02-05

The Economist och Klas Eklund om Finland

One obstacle to Finland’s revival goes largely unmentioned. Had the country retained its own currency, the long, hard adjustment that it is now seeking to achieve by lowering domestic costs could have been attained much more easily by allowing the markka to depreciate.

Finland’s economic woes stand in contrast with the robust performance of its neighbour, Sweden, which kept the krona.

Finland’s output is now 7.3% lower than at its previous peak—worse than in Spain or Portugal).

Sweden’s, in contrast, is 8.6% higher.The Economist print Feb 6th 2016


 Det är märkligt att den svenska debatten i så hög grad fokuseras på Tyskland, när vi har ett grannland, Finland, vars struktur är mycket mer likartad den svenska och där de ekonomiska utmaningarna i så hög grad påminner om våra. Men det kanske beror på att de finska erfarenheterna av euron är så tydligt positiva - och det är väl inte tillräckligt pikant för att vara intressant …

Klas Eklund, kolumn SvD 7/5 2003

Finland hos nejtillemu


Inga kommentarer: